Hiển thị:

Cảm Biến Áp Suất -1-0Bar - Pressure Transmitter 528.9010030411 -Huba Control

2.700.000 VNĐ

Mã hàng (Model) :  528.9010030411 Thương Hiệu (Brand) : Huba ControlNguồn cung ..

Cảm Biến Áp Suất 0-100Bar - Pressure Transmitter 520.941S031301 -Huba Control

2.700.000 VNĐ

Mã hàng (Model) :  520.941S031301 Thương Hiệu (Brand) : Huba ControlNguồn cung..

Cảm Biến Áp Suất 0-10Bar - Pressure Transmitter 520.930S031301 -Huba Control

2.700.000 VNĐ

Mã hàng (Model) :  520.930S031301  Thương Hiệu (Brand) : Huba Control Nguồ..

Cảm Biến Áp Suất 0-16Bar - Pressure Transmitter 520.931S031301 -Huba Control

2.700.000 VNĐ

Mã hàng (Model) :  520.931S031301 Thương Hiệu (Brand) : Huba ControlNguồn cung..

Cảm Biến Áp Suất 0-1Bar - Pressure Transmitter 528.9110030411 -Huba Control

2.700.000 VNĐ

Mã hàng (Model) :  528.9110030411 Thương Hiệu (Brand) : Huba ControlNguồn cung c..

Cảm Biến Áp Suất 0-250Bar - Pressure Transmitter 520.943S031301 -Huba Control

2.970.000 VNĐ

Mã hàng (Model) :  520.943S031301 Thương Hiệu (Brand) : Huba ControlNguồn cung..

Cảm Biến Áp Suất 0-25Bar - Pressure Transmitter 520.932S031301 -Huba Control

2.700.000 VNĐ

Mã hàng (Model) :  520.932S031301 Thương Hiệu (Brand) : Huba ControlNguồn cung..

Cảm Biến Áp Suất 0-40Bar - Pressure Transmitter 520.933S031301 -Huba Control

2.700.000 VNĐ

Mã hàng (Model) :  520.933S031301 Thương Hiệu (Brand) : Huba ControlNguồn cung..

Cảm Biến Áp Suất 0-4Bar - Pressure Transmitter 520.915S031301 -Huba Control

2.700.000 VNĐ

Mã hàng (Model) :  520.915S031301 Thương Hiệu (Brand) : Huba ControlNguồn cung c..

Cảm Biến Áp Suất 0-60Bar - Pressure Transmitter 520.940S031301 -Huba Control

2.700.000 VNĐ

Mã hàng (Model) :  520.940S031301 Thương Hiệu (Brand) : Huba ControlNguồn cung..

Cảm Biến Áp Suất 0-6Bar - Pressure Transmitter 520.917S031301 -Huba Control

2.700.000 VNĐ

Mã hàng (Model) :  520.917S031301 Thương Hiệu (Brand) : Huba ControlNguồn cung..

Hiển thị từ 1 đến 11 của 11 (1 Trang)