Đo Mức, Báo Mức Chất Lỏng Theo Môi Chất-Fluid Level Measurement